artikel

Inrätta en gruvfond

Vänsterpartiet Norrbotten föreslår att en gruvfond inrättas som ska ge berörda samhällen bättre förutsättningar att möta gruvboomen. En gruvfond skulle kunna bidra till miljöinvesteringar, utbildningsinsatser och forskning för gruvnäringens behov. Den skulle kunna bidra till finansieringen av nya bostäder och byggandet av nya järnvägar.

Gruvbrytningen skapar möjligheter men också utmaningar. Jobb skapas i kommuner med hög arbetslöshet och den viktiga exportindustrin växer. Redan idag står många kommuner inför utmaningen att bygga bostäder för dem som ska arbeta i gruvnäringen. När bostäder saknas tvingas många att veckopendla och skatteintäkter går förlorade. Ändå måste gruvkommunen betala för grundläggande kommunal service för alla dom som vistas i kommunen. Det som hade kunnat bli ett lyft för gruvkommunen blir en belastning.

Gruvbolagen betalar idag en mineralersättning på två promille, som grundas på värdet för de mineraler som man brutit. 2011 gav ersättningen ca 4 miljoner kronor till fastighetsägarna och staten. Med Vänsterpartiets förslag på en höjning till 10 procent skulle det innebära att intäkterna ökade till drygt 230 miljoner kronor. Vänsterpartiet vill avsätta merparten, 9,5%, till en Gruvfond och resten, 0,5 %, till berörda fastighetsägare och samebyar.

Gruvbrytningen har stor påverkan på miljön och omgivningen. Det ställer stora krav på samhället och gruvnäringen. Gruvnäringen måste använda sig av miljövänlig teknik och tillsammans med kommun, region och stat ta ansvar för det lokala och regionala samhällets hållbara utveckling. När nya gruvor ska öppnas måste riksintresset miljö vara prioriterat före andra intressen.

De flesta gruvor finns i norra Sverige. Antalet gruvor kan fördubblas, från nuvarande 16 till 30 fram till 2020. Detta talar för att ett ökat statligt ägaransvar för gruvbrytningen behövs, dels för att säkra gruvnäringens ekonomiska hållbarhet och dels för att kunna motverka rovdrift och miljöskadlig gruvbrytning inom naturområden värda att skydda.

Tillför resurser till gruvkommunerna – inrätta en statlig gruvfond!

Vänsterpartiet-Norrbotten

Distriktsårsmötet den 3 mars 2013 i Kiruna

Christina Snell-Lumio ordförande

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk