artikel

Bygg fler billiga bostäder nu!

Det är hög tid att utforma en bostadspolitik där statliga subventioner och investeringsstöd återinförs för att öka nyproduktion av billiga hyresrätter. Dessutom behövs ett statligt lånesystem som säkrar bostadsfinansiering i hela landet.Allt fler människor har svårt att kunna få tag på en bostad till rimlig kostnad i dagens högerstyrda Sverige. De som saknar fast jobb, framförallt ungdomar, har svårt att få hyra bostad och ännu svårare att få lån på banken. Rätten till tak över huvudet har blivit en klassfråga där bara dom med pengar på banken kan köpa sig någonstans att bo.

2006 avskaffade borgarregeringen subventionerna för nybyggande av hyreslägenheter. Det har lett till att hyrorna på nybyggnation har ökat kraftigt. Varken hyreslägenheter eller bostadsrätter är längre något alternativ för låginkomsttagare. Många kommunala bostadsbolag vågar inte investera i bostadsbyggande, eftersom risken att lägenheterna kommer stå tomma är stor.  Boverkets befintliga bostadskrediter står outnyttjade.
Det är hög tid att utforma en bostadspolitik där statliga subventioner och investeringsstöd återinförs för att öka nyproduktion av billiga hyresrätter. Dessutom behövs ett statligt lånesystem som säkrar bostadsfinansiering i hela landet. Regeringen måste förändra Boverkets befintliga system med bostadskrediter så att kommunerna kan börja använda dem fullt ut. 

En bostadspolitik för alla, oavsett plånbok, kommer inte att bli verklighet så länge marknaden får bestämma. Vänsterpartiet kräver att regeringen tar sitt ansvar för allas rätt till bostad!

Vänsterpartiet-Norrbotten

Distriktsårsmötet den 3 mars 2013 i Kiruna

Christina Snell-Lumio ordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk