artikel

Genombrott för järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara

 

Idag har trafikutskottet beslutat att skyndsamt utreda en järnvägsförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Vänsterpartiet är det riksdagsparti som längst har drivit det kravet.

Idag har trafikutskottet beslutat att skyndsamt utreda en järnvägsförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Vänsterpartiet är det riksdagsparti som längst har drivit det kravet.

– Detta är en glädjens dag. Ett historiskt genombrott för Pajala och för de som bor längs nuvarande transportväg, säger Siv Holma trafikpolitisk talesperson (V)

– De befintliga lastbilstransporterna är inte någon bra lösning, vare sig ur miljö- eller trafiksäkerhetsperspektiv, säger Siv Holma och hoppas på en så kort process som möjligt för att förverkliga järnvägssträckan.

Debatt och beslut i riksdagen blir den 13 december. En välkommen julklapp för alla Pajalabor och framför allt för de som bor längs nuvarande transportväg för monsterlastbilarna.

Kaunisvaaras järnmalmsgruva kommer, när den är full utbyggd, att vara en av Europas största gruvor. Den genererar ett extremt stort malmtransportbehov. Det är transporter som under inledningsskedet kommer att fraktas med lastbil till Svappavaara. De specialbyggda 90-tons lastbilar har fått dispens från regeln om maximivikt på 60 ton och kommer att gå med sju minuters intervaller varje dag, sju dagar i veckan. Räknat med tur och retur halveras intervallerna till fyra minuter. Trots att lastbilstransporterna på sikt ska kunna bli föremål för försök med elektrifiering, s.k. trådtradare, anser inte utskottet att det är vare sig hållbart eller trafiksäkert.

– Sverige är ett exportberoende land med långa avstånd. För att skapa möjligheter till transporter som är klimatsmarta måste vi få en överflyttning från väg till järnväg. Därför satsar vi mer pengar än något annat parti på järnvägen fram till 2025, avslutar Siv Holma.

Dela den här sidan:

Kopiera länk