artikel

Vänsterskolan

Den 6.e oktober samlades studieansvariga från partidistrikten för en studiekonferens. Det var så kallad realese för Vänsterskolan. Partiets nya studiesatsning, som ska tilltala både nya medlemmar och de som varit med ett tag i partiet.

Vänsterskolan är uppbyggd i icke-hierarkiska block med tillhörande presentationsmaterial. Det är helt fritt att bygga upp lokala och regionala studieprogram och dagar som passar efter önskemål. Detta kan gärna göras i samråd/samverkan med distrikt och andra partiorganisationer. Gå gärna in på Vänsterskolan, för att läsa mer om de olika utbildningsmöjligheterna.

Det finns olika grupper av föreläsare som utbildar inom olika politikområden. Det är gratis att anlita en föreläsare, men det tillkommer kostnader för resor och eventuellt boende. Undantaget är de feministiska kurser som enbart riktar sig till kvinnor. För dessa utbildningar finns särskilda statliga bidrag att söka och de är således helt kostnadsfritt för partiorganisationerna.
(Bilden är lånad från partiets centrala hemsida.)

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk