artikel

En hemtjänst som står till tjänst

Det pratas också mycket om valfrihet för de äldre. Oftast gör man det till ett argument för privatisering av verksamheten. Vi vill snarare införa mer av verklig valfrihet för de som är i behov av hemtjänst. Att erbjuda alla som fyllt 75 år fyra fria hemtjänsttimmar i månaden som de får utnyttja just fritt. Att ge större inflytande över vilken tjänst som ska utföras för dagen till ”brukarna”. Att kanske slippa ta en promenad om det regnar och kanske baka en kaka till kaffet istället. Att få håret rullat istället för en städning. Det är verklig valfrihet till skillnad från att få välja mellan Nisses eller Kalles Hemtjänst AB, skriver Malin Karlsson, vice ordförande i V-Norrbotten i dagens Piteå-tidningen. inlägget finns inte att läsa i nätbilagan men du kan läsa hela inlägget här 

Det pratas också mycket om valfrihet för de äldre. Oftast gör man det till ett argument för privatisering av verksamheten. Vi vill snarare införa mer av verklig valfrihet för de som är i behov av hemtjänst. Att erbjuda alla som fyllt 75 år fyra fria hemtjänsttimmar i månaden som de får utnyttja just fritt. Att ge större inflytande över vilken tjänst som ska utföras för dagen till ”brukarna”. Att kanske slippa ta en promenad om det regnar och kanske baka en kaka till kaffet istället. Att få håret rullat istället för en städning. Det är verklig valfrihet till skillnad från att få välja mellan Nisses eller Kalles Hemtjänst AB, skriver Malin Karlsson, vice ordförande i V-Norrbotten i dagens Piteå-tidningen. inlägget finns inte att läsa i nätbilagan men du kan läsa hela inlägget här 

Idag vårdas allt fler av hemtjänsten istället för att få plats på vård och omsorgsboende. Det är positivt ur alla aspekter. Att få vara kvar i hemmiljön så länge som möjligt är oftast skönt, och vård av hemtjänsten är också mycket billigare än en plats på boende.

Ändå omges än idag hemtjänsten av en massa negativa bilder. För stelt, ofritt, byråkratiskt och dyrt är några. Allt för ofta finns det en sanning bakom bilderna. Och bilderna gör att många, istället för att söka om hemtjänst, får hjälp med det nödvändigaste av sina anhöriga.

Ett alternativ har såklart blivit att köpa privata tjänster på RUT-marknaden, men det är ett alternativ som också förutsätter en ganska tjock plånbok hos den behövande eller deras anhöriga. För andra finns inte det alternativet. Det är ofta de redan lågbetalda kvinnorna, som får ta hand om sina äldre anhöriga för att ge den nödvändigaste av service.

Det går såklart att råda bot på systemet. Ett första steg är att sänka avgiften för hemtjänst. Vänsterpartiet föreslår i vår budgetmotion i riksdagen att det införs en maxtaxa på 100 kr för en hemtjänsttimme. Flera kommuner ligger redan idag under det priset och det borde därför vara möjligt även för kommunerna i Norrbotten att sänka till 100 kr per hemtjänsttimme.

Det pratas också mycket om valfrihet för de äldre. Oftast gör man det till ett argument för privatisering av verksamheten. Vi vill snarare införa mer av verklig valfrihet för de som är i behov av hemtjänst. Att erbjuda alla som fyllt 75 år fyra fria hemtjänsttimmar i månaden som de får utnyttja just fritt. Att ge större inflytande över vilken tjänst som ska utföras för dagen till ”brukarna”. Att kanske slippa ta en promenad om det regnar och kanske baka en kaka till kaffet istället. Att få håret rullat istället för en städning. Det är verklig valfrihet till skillnad från att få välja mellan Nisses eller Kalles Hemtjänst AB.

Ett annat sätt att bryta med byråkratin vore att helt slopa biståndsbedömningarna i den form vi har idag. Att istället bevilja de sökande den hjälp de vill ha skulle vara ett modernare och mer serviceinriktat förhållningssätt. Få söker om att få hjälp med något det faktiskt klarar själva. Kanske är det vanligare att man istället låter bli att be om hjälp med sådant som man inte klara av. Varför kan inte den första frågan vår fantastiska hemtjänstpersonal ställer när de möter våra äldre vara: Vad vill du ha hjälp med idag? Då skulle vi få en hemtjänst som verkligen står till tjänst.

Malin Karlsson

Vice ordförande

Vänsterpartiet Norrbotten

Dela den här sidan:

Kopiera länk