artikel

Vågar du bli gammal?

 

Malin Karlsson, vice ordf, Vänsterpartiet-Norrbotten

Man måste våga bli gammal. I ett välfärdssamhälle duger det inte att många, som idag, är oroliga för sin tillvaro på ålderns höst. Dagens och framtidens äldreomsorg berör oss alla. Antingen är vi själva äldre och befinner oss i äldreomsorgen eller så kommer vi för eller senare att hamna där. Eller så kanske vi arbetar där under stressiga arbetsförhållanden med låga löner, skriver Malin Karlsson på Piteå-Tidningens debattsida. Atikeln finns inte på nät-tidningen men du kan läsa den i sin helhet här. Säkert så har de flesta av oss familjemedlemmar eller släktingar som bor på ett boende för äldre eller har hemtjänst. Då är det inte värdigt ett land som Sverige att bristen på personal och resurser är så stor att vi tvingas låsa in våra äldre om natten. Eller att personalen inom hemtjänsten – som hos min närmsta granne – tvingas lämna motorn igång under tiden de gör hembesök, för att spara in några extra sekunder och därmed några extra kronor på varje uppdrag.

En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga, den har också ett tydligt kvinnoperspektiv. Kvinnor är klart överrepresenterade bland personalen och de anhöriga som tar ett stort ansvar för äldre familjemedlemmar. Kvinnor är också majoritet i den äldre befolkningen på grund av en längre livslängd. Kvinnor som har levt sina liv ihop med män lever ofta ensamma de sista åren i livet, på grund av den längre livslängden och det faktum att kvinnor i Sverige ofta är ett par år yngre än sin partner. Lägg därtill kvinnors lägre pensioner och att man ofta kommer från ett arbetsliv med högre risk för arbetsskador, så blir det tydligt att en god äldreomsorg är avgörande för kvinnors livskvalitet på äldre dagar.

Personalen inom vår äldreomsorg är fantastisk, men de måste också få chansen att göra ett bra jobb. Då duger det inte att stora vårdbolag tillåts göra mångmiljonvinster på våra äldres behov av vård eller att stora delar av våra gemensamma resurser används till skattesänkningar för samhällets mest välbeställda. Istället behöver vi anställa fler och satsa på vidareutbildning. Personalen måste få en bättre arbetsmiljö – de måste ha tid för de äldre – och de måste garanteras trygga heltidsanställningar och en lön som går att leva på. Jag vill se en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet, där äldre kvinnor och män har stort inflytande över insatserna och sin vardag och där personalen har bra arbetsvillkor. Den ska självklart vara skattefinansierad och fördelas efter behov. Ingen ska behöva känna oro över att bli gammal.

Malin Karlsson

Vice ordförande Vänsterpartiet Norrbotten

Dela den här sidan:

Kopiera länk