artikel

Efter tågkaos – ett busskaos?

Vänsterpartiet sätter resenären i centrum. Den borgerliga regeringen hyllar marknadsfundamentalism och fokuserar hellre på företagens rätt att etablera sig på marknaden än på resenärens behov. Vi talar hellre om resenärens frihet att få ett sammanhållet system med god överblickbarhet och där det är lätt och smidigt att byta mellan linjer och få information från en och samma källa.

Vänsterpartiet vill ställa om och modernisera hela tranportsystem till ekologisk hållbarhet. Kollektivtrafiken måste öka och fördubblas till 2020. För att nå målet med fler resande krävs en utbyggd, tillgänglig, prisvärd och väl fungerande kollektivtrafik för alla. I det perspektivet blir den borgerliga regeringens nya kollektivtrafiklag (1 januari 2012) kontraproduktiv. Syftet med denna är inte att stärka resenärens behov i kollektivtrafiken utan den ska öppna upp för privata kollektivtrafikföretags behov att starta busslinjer. I praktiken resulterar det i att de tar över de lönsamma linjerna som idag drivs av/via länstrafikbolag. Kvar blir de olönsamma som kommuner och landsting måste ta hand om, vilket på sikt riskerar att leda till nedskärningar i kollektivtrafiken och därmed färre resenärer. Skattebetalarna tvingas betala ännu mer för de olönsamma busslinjerna eftersom de privata kollektivtrafikföretagen själva tagit hand om vinsterna från de lönsamma busslinjerna.

Den nya kollektivtrafikmyndigheten ska underlätta för den marknadsanpassade utvecklingen av kollektivtrafiken ute i regionerna. Den nya lagen gör det omöjligt för kommuner och landsting att vara offensiva och starta upp ny kollektivtrafik i egen regi och de befintliga sätts under hård press att privatiseras och säljas ut.

Vad vi sett hända med den avreglerade tågtrafiken med tågkaos som följd står tydligen som förebild för busstrafiken. En tågtrafik där förseningar är mer regel än undantag. Där bristande underhåll och dålig samordning på grund av för många aktörer skapar återkommande tågkaos. Efter tågkaos – är det busskaos som väntar oss nu!

Vänsterpartiet vill inte ha en kollektivtrafikmyndighet som minskar det demokratiska inflytandet och försämrar samhällsplaneringen där kollektivtrafiken kan gynnas och beaktas i alla planeringsprocesser. Vi vill ha kvar möjligheten att på demokratisk väg kunna införa låga taxor eller avgiftsfrihet. Vi vill kunna erbjuda god tillgänglighet för funktionsnedsatta och ett bra informationssystem. Kort sagt, vill vi ha en bra service och ett gott bemötande. I Norrbotten handlar det om att ha en väl utbyggd busstrafik som kompletteras med ett finmaskigt nät av anropsstyrd trafik i glesbygden, gärna samordnad med andra samhällsbetalda resor som exempelvis färdtjänst.    

Christina Snell-Lumio, ordförande Vänsterpartiet Norrbotten
Siv Holma, Vänsterpartiets trafikpolitiska talesperson

Dela den här sidan:

Kopiera länk