artikel

Vårdvalet utarmar glesbygden!

Malin Sandin, Vänsterpartiets distriktsstyrelse, skriver i dagens NSD:

Malin Sandin, Vänsterpartiets distriktsstyrelse, skriver i dagens NSD:

Varje år betalas fyra miljarder av våra gemensamma skattepengar ut i vinst till privata vårdbolag. Det är pengar som i stället hade kunnat användas till att exempelvis anställa 10 000 nya sjuksköterskor.

Införandet av det fria vårdvalet, i vårt län kallat Vårdval Norrbotten, har påskyndat denna utveckling mot en allt mer privatiserad vård, och som ett brev på Posten har vi fått se ökade klyftor mellan fattiga och rika.

I min kommun, Älvsbyn, har vårdvalet slagit hårt. Sedan införandet av det fria vårdvalet har 380 patienter listat sig på privata vårdcentraler i Piteå och Luleå. Det motsvarar 1,5 miljoner av våra gemensamma skattepengar, som lämnat Älvsbyn och vår egen vårdcentral, och konsekvenserna har inte låtit vänta på sig.

Älvsbyns vårdcentral måste, som ett resultat av detta, säga upp personal, minska sina lokalytor och göra sig av med varmvattenbassängen. Fortsätter utvecklingen på det sätter kanske vi snart står helt utan vårdcentral i kommunen, och den tidigare principen om vård efter behov och inte efter plånbok kommer att raderas ut.

Frågan om privat eller offentlig sjukvård framställs många gånger som svår eller komplicerad. Egentligen är det ett ytterst enkelt val att göra.

Antingen väljer man att privatisera och sälja ut hälso- och sjukvården, vilket leder till att mindre pengar satsas på vården. Detta eftersom privata vårdbolag alltid måste gå med vinst och därför knappast kommer att prioritera olönsamma orter

i Norrbottens inland eller dyra patienter

i behov av en avancerad och kostsam sjukvård.

Det andra valet består av att man väljer att värna våra skattepengar och satsa våra gemensamma resurser på att verkligen gå till den hälso- och sjukvård som vi behöver. Att Norrbottens alla medborgare får den vård de har rätt till – oavsett var de bor eller hur tjock plånboken råkar vara.

Vårdval Norrbotten har i grund och botten aldrig handlat om huruvida patienter har rätt att välja att lista sig på en offentlig eller privat vårdcentral i länet. Det handlar om en politisk vilja från regeringens sida att steg för steg montera ner vår gemensamt finansierade sjukvård och låta privata aktieägare ta ut våra gemensamma resurser i vinst.

Det är helt orimligt.

Våra skattepengar ska oavkortat gå till att skapa den absolut bästa tänkbara vården för Norrbottens patienter – oavsett ålder, kön, etnicitet och inkomst – aldrig som vinst i aktieägarnas fickor.

Dela den här sidan:

Kopiera länk