artikel

Snabbare än Hellner och Kalla…

Sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 så har avregleringarna och utförsäljningen av vårt gemensamma ägande tagit fart. Inte ens Hellners och Kallas framfart i skidspåret kan mätas sig med regeringens brådska att rea ut statliga företag, vård, skola och omsorg. Även i Norrbotten märks den moderatledda regeringens privatiseringsiver tydligt och våra gemensamma verksamheter säljs ut. När står Vattenfall, sveaskog och LKAB på tur att reas?

 Vänsterpartiet i Norrbotten slår vakt om det gemensamma ägandet. Det innebär att vi på demokratisk väg kan styra företagen med offensiva ägardirektiv, som tar hänsyn till miljön, lokala och regionala behov. Det gemensamma ägandet är fundamentet för medborgarnas delaktighet. Vinstmedlen kan därmed också användas till att utveckla länet. De möjligheterna försvinner när regeringen säljer ut statliga företag.

 Vi är för en demokratiskt styrd skola, vård och omsorg för att alla pengarna går till verksamheterna. Den offentliga skolan, vården och omsorgen är den bästa garantin för att säkra att alla får världens bästa välfärd utan vinstintressen. I en privat verksamhet kan inte folket styra, men genom folkvalda kan vi demokratiskt styra skola, vård och omsorg utifrån norrbottningarnas behov.

 Vänsterpartiet vill därför utveckla det gemensamma ägandet i länet. Det är dags att prioritera och

  • höja kvalitén och ta till vara personalens kompetens
  • stärka personalens delaktighet
  • öka det samhällsekonomiska ansvaret för de statliga företagen i norrbotten

Vänsterpartiet-Norrbotten

distriktsårsmötet

2011-03-06

Dela den här sidan:

Kopiera länk