artikel

Gör om pensionssystemet

Pensionerna sänks nästa år med 3 procent. De flesta pensionärer får en sänkning på 3-400 kr i månaden av sin inkomst. Pensionspengarna har spekulerats bort som en följs av det nya pensionssystemet. Ansvariga för detta är regeringen och socialdemokraterna.

  

Sänkningen skulle egentligen ha blivit ännu högre om reglerna i det nya systemet fått slå igenom fullt ut. Men regeringen har föreslagit att en del av sänkningen ska skjutas upp till 2011 och 2012. Detta, enligt regeringen, för att undvika för kraftiga svängningar. En annan mer krass orsak är att 2010 är ett valår och man vill inte förlora röster. Hur stora sänkningarna blir 2011 och 1012 vet vi inte ännu.

Den gamla ATP-pensionen garanterade en inkomst åt pensionärerna, vid kriser i ekonomin får samhället gå in och betala mera. Det nya pensionssystemet fungerar tvärtom, nu är huvudpoängen att samhället ska slippa garantera inkomsttrygghet åt pensionärerna.

Vänsterpartiet står inte bakom det nya pensionssystemet. Det finns två huvudanledningar till detta. Det nya systemet ökar de ekonomiska klyftorna mellan pensionärer. ATP-systemet fungerade utjämnande både mellan samhällsklasser och mellan kvinnor och män.

Den andra anledningen är att det nya pensionssystemet placerar pensionskapitalet i aktiefonder. Aktiefonder är osäkra placeringar, när kurserna rasar så finns ingen inkomsttrygghet för pensionärerna. Det innebär också att pensionskapitalet pumpas in i den globala spekulationsekonomin där kortsiktig vinstjakt styr placeringen. Det innebär att våra pensionspengar hamnar i vapenindustrin, sexindustrin, i miljöförstöring och i verksamheter som den enskilde pensionsspararen inte har möjlighet att överblicka.

Vänsterpartiet vill ha ett pensionssystem som är ekonomiskt utjämnande och som ger en inkomstgaranti åt pensionärerna. Vi vill kompensera de försämringar som pensionärerna har drabbats av under de senaste 15 åren. Slutligen vill vi att pensionskapitalet ska placeras i den statliga AP-fonden och användas till samhällsnyttiga investeringar, exempelvis bostadsbyggande och järnvägsbyggen, istället för spekulation på aktiemarknaden.

Börje Lööw och Chriatina Snell-Lumio

Ordförande och vice ordförande för Vänsterpartiet-Norrbotten

Dela den här sidan:

Kopiera länk