artikel

Ungdomsarbetslösheten kräver åtgärder nu

I höst kommer mängder av ungdomar att stå utan jobb, utan bostad, utan A-kassa, utan Komvux och med en oviss framtid. Läget är nu så allvarligt att omedelbara åtgärder måste sättas in.

  

I höst kommer mängder av ungdomar att stå utan jobb, utan bostad, utan A-kassa, utan Komvux och med en oviss framtid. Läget är nu så allvarligt att omedelbara åtgärder måste sättas in. Politiken kan inte enbart inriktas på att vinna nästa val. Regeringen måste agera skyndsamt. Det är människor det handlar om. Det är unga människor som är på väg in i vuxen- och arbetsliv men som nu inte får chansen. Problemet är långt större och omfattande än att bara hänvisa till krångliga trygghetsregler vilka påstås vara orsaken till att företagen inte anställer.
Det håller heller inte att bara skälla på sittande regering, även om den försatt en stor del av den unga generationen i en hopplös situation, med små möjligheter till försörjning, bostad och utbildning. Nu måste det bli konkret politik med konkreta åtgärder.
En lång rad investeringsprojekt kan med kort varsel igångsättas av staten. Det är t.ex. viktiga infrastruktursatsningar, byggandet av bostäder och då främst hyresrätter, viktiga IT-, väg och järnvägsprojekt, nödvändiga klimatinvesteringar för morgondagens miljövänliga samhället osv.
Vidare bör naturligtvis de sociala trygghetssystemen snarast förändras så att arbetslösa och sjuka inte behöver gå till kommunernas socialkontor och kräva försörjningsstöd.  Och självklart måste antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningen och universiteten/högskolorna utökas och inte minskas som nu har skett.
Samhället har ett stort ansvar för att inte en ungdomsgeneration skall slås ut. I den lågkonjunktur vi befinner oss i, kommer företagen inte att anställa, även om trygghetslagarna skjuts i sank. Staten måste med en aktiv konjunkturpolitik, stimulera fram ny arbetstillfällen.
Regeringen har därför ett jätteansvar, men har hittills varit helt passiv. Nya pengar till kommuner och landsting utlovas, till valåret 2010.
Att inrikta politiken på att vinna valet, istället för att försöka åtgärda de problem som ungdomen nu upplevt under flera år och som nu i höst är riktigt akuta, är en rent cynisk och brutal klasspolitik, riktad mot svaga grupper. Statens finanser har använts till att ge de som jobbar stora skattelättnader, främst de med höga löner. Även så har de med stora, dyra fastigheter, främst i storstadsområdenas lyxområden, kunnat inkassera stora summor pengar. Detta är inte något som vänsterpartiet kan acceptera. Nu måste allt fokus sättas på att rädda situationen för en hel ungdomsgeneration som riskerar att helt ställas utanför samhället.

Vi kräver att regeringen tar sitt ansvar nu och agerar enligt våra förslag.

Börje Lööw och Chriatina Snell-Lumio

Ordförande och vice ordförande för Vänsterpartiet-Norrbotten

Dela den här sidan:

Kopiera länk