artikel

Rikta ilskan åt rätt håll!

IF Metalls uppgörelse om kortad arbetstid med reducerad lön har väckt starka känslor. Det är inte konstigt – avtalet är exceptionellt i sitt slag och många fackförbund fruktar att arbetsgivare i fler branscher kommer att vilja följa efter. Men kritiken mot avtalet måste breddas till den situation den borgerliga regeringen försatt facket i, menar Josefin Brink, arbetsmarkandspolitisk talesperson i Vänsterpartiet.

– En metallare som förlorar jobbet får idag ut mellan 50 och 60 procent av sin lön i a-kassa, dessutom finns få möjligheter till utbildning och andra insatser från Arbetsförmedlingen. Högerregeringen har med sin politik skapat en situation där arbetslöshet är lika med ekonomisk och social ruin för många människor. Och själva poängen med den politiken är att facket ska pressas att gå med på sådana här lösningar, säger Josefin Brink.

– Att lönesänkningar inte är en bra lösning för att rädda jobb är en väl förankrad åsikt inom hela arbetarrörelsen. Men ska den linjen kunna upprätthållas i en extrem situation som den vi ser idag krävs en aktiv stat som går in med åtgärder både för att förhindra uppsägningar och fånga upp de som blir arbetslösa.

Vänsterpartiet har föreslagit ett statligt permitteringsstöd till de drabbade i industrin, som skulle möjliggöra en lösning liknande den Metall nu avtalat om, men utan att lönerna skulle behöva sänkas. Stödet skulle betalas ut för anställda som utbildar sig under en period istället för att arbeta. Företagen skulle vara medfinansiärer av utbildningarna, och inga uppsägningar verkställas under utbildningstiden. IF Metall har själva vädjat till regeringen om sådant stöd vid flera tillfällen, men fått blankt nej.

– Flera av Sveriges konkurrentländer har statliga permitteringslöner, så det är inget märkligt med det. Men den borgerliga regeringen anser att arbetarna ska betala de dåliga tiderna ur egen ficka, och applåderar istället det nu ingångna avtalet. Ilskan över det här ska riktas mot Rosenbad och mot de direktörer som unnar sig, avslutar Brink

Börje Lööw, ordförande i vänsterpartiet Norrbotten menar också att det vaga löftet att se över a-kasse-ersättningen som regeringen haft, fram till avtalets undertecknande, blåstes troligen helt bort av avtalet. Om regeringen nu skulle ändra i ersättningen rycks ju egentligen grunden för avtalet bort, eftersom det tillkommit p.g.a. en för taskigt låg nivå i ersättningen. Regeringen vill ju inte gå in och påverka avtalsförhandlingarna, enligt finansminister Borg. ( vilket de i och för sig redan gjort när de sänkte a-kasse-ersättningen)

Nåväl, vi får förlita oss på att regeringen byts ut helt enkelt, 2010. Men, om detta inte blir fallet, så står vi där med ett Metallavtal och en låg A-kassa, likafullt.

Upp till kamp mot orättvisorna. Byt ut regeringen och in med en ny med en ny politik

Börje

Dela den här sidan:

Kopiera länk