artikel

Solidaritet med GAZA

En varaktig fred måste bygga på rättvisa villkor. Israels 40-åriga ockupation måste upphöra. Den dagliga diskrimineringen upphöra. De illegala bosättningarna på stulen mark måste avvecklas. Den illegala muren som byggt av Israel på palestinsk mark måste rivas.

  

Den israeliska statsledningen bär det fulla ansvaret för kriget mot Gazas folk. Vänsterpartiet tar avstånd ifrån raketbeskjutningen mot israeliska städer. Men detta kan inte på något sätt ursäkta det groteska våld som nu drabbar invånarna i Gaza.

Vänsterpartiet-Norrbotten kräver att Israel måste omedelbart dra tillbaka sina trupper från Gaza-remsan, upphöra med sin beskjutning och häva blockaden så att land-, luft och sjövägar kan öppnas.

Sverige bör på tydligaste möjliga sätt fördöma Israels folkrättsbrott, bryta isoleringen av Hamas och inleda dialog med regeringen i Gaza, samt omedelbart upphöra med allt militärt samarbete med Israel och avsluta sin vapenimport från landet.

Sverige, Sveriges kulturliv och den svenska idrottsrörelsen bör inför en kulturell- & idrottslig bojkott mot Israel, t.ex. agera för att Israel stängs av från det pågående VM-kvalet i fotboll och Eurovision Song Contest. Davis Cup-matchen mellan Sverige och Israel senare i vår bör ställas in.

Sverige bör i EU agera för att det nuvarande förmånliga handelsavtalet sägs upp, att de pågående förhandlingarna om ett fördjupat samarbete mellan EU och Israel om säkerhets- och försvarspolitik avbryts och att unionens isolering av Hamas hävs.

Sverige bör i FN agera för att internationell trupp under FN-mandat ska övervaka en framtida vapenstillestånd/vapenvila.

Alla vänner av fred och folkrätt bör protestera mot Israels grova övergrepp, bojkotta israeliska varor och uppmana sina lokala handlare att ta bort israeliska varor.

Det är nu viktigt att allt som sker på Gazaremsan dokumenteras så noga som möjligt genom vittnesmål och annan dokumentation.  Det materialet bör sedan lämnas över till den internationella domstolen i Haag. Den israeliska stats- och militärledningen bör därefter ställas till ansvar för krigsförbrytelser och brott mot internationell rätt på samma sätt som tidigare krigsförbrytare genom historien.

En varaktig fred måste bygga på rättvisa villkor. Israels 40-åriga ockupation måste upphöra. Den dagliga diskrimineringen upphöra. De illegala bosättningarna på stulen mark måste avvecklas. Den illegala muren som byggt av Israel på palestinsk mark måste rivas.

Fred kräver ett mödosamt långsiktigt arbete med att bygga upp respektfulla relationer, genomföra förtroendeskapande åtgärder, söka kompromisser i fråga efter fråga som kan godtas av båda folken. Israel har gjort denna väg längre och svårare genom sitt krig.

Vänsterpartiet-Norrbotten

Börje Lööw, ordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk