artikel

Bekämpa hatbrott, fördomar och diskriminering

Vänsterpartiet i Norrbotten kan inte acceptera de hatbrott som riktas mot HBT-personer och dess organisationer. Vänsterpartiet i Norrbotten uppmanar alla kommuner, landstinget, myndigheter och folkrörelser att vidta kraftfulla åtgärder för att öka kunskaperna om förändra attityderna och därmed stärka allas rätt till goda levnadsvillkor.

  

I vårt demokratiska samhälle är det självklart att framhålla vikten av allas ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna. Därför borde det också vara självklart att alla behandlas likvärdigt och med respekt, oavsett om man är hetero-, homo- eller bisexuell, och oavsett om man är transperson eller inte.

På ytan är det idag politiskt korrekt och socialt önskvärt att homo- och bisexualitet ska accepteras och därför är den öppna diskrimineringen av HBT-personer sällsynt. Men under ytan finns fortfarande många fördomar.

Norrbotten präglas av en mycket stark mansdominerad heterosexuell norm som återspeglas i bristande förståelse, bemötande, råd och stöd som gör det svårt för HBT-personer att kunna delta i samhällslivet på lika villkor och att få sina rättigheter tillgodosedda. Det slår igenom såväl inom den offentliga verksamheten som inom ex.vis. idrottsrörelsen.  Mycket bottnar i okunskap.

Okunskap som grund för intolerans och oprofessionellt bemötande är oacceptabelt och ovärdigt och i grunden ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett hot mot vårt demokratiska samhälle. Skattepengar ska aldrig få användas för att förstärka homofobi och intolerans.

Vänsterpartiet i Norrbotten kan inte acceptera de hatbrott som riktas mot HBT-personer och dess organisationer. Vänsterpartiet i Norrbotten uppmanar alla kommuner, landstinget, myndigheter och folkrörelser att vidta kraftfulla åtgärder för att öka kunskaperna om förändra attityderna och därmed stärka allas rätt till goda levnadsvillkor.

Vänsterpartiet-Norrbotten, distriktsstyrelsen 11 oktober 2008

Dela den här sidan:

Kopiera länk