artikel

Försena inte Norrbotniabanan

Sverige har inte längre råd att försumma järnvägen och definitivt inte råd att borste från klimathotet. Med fördubblade anslag ökar möjligheterna att nå nationella miljö- och klimatmål, och samtidigt uppnå det övergripande transportpolitiska målet, att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”.
Om detta låter mycket föreslår vi att staten skaffar sig en investeringsbudget och gör avskrivningar som alla andra som gör investeringar.

Föreningen Järnvägsfrämjandet har sammanställt utredningar och önskemål från Sveriges kommuner och regioner och beräknat att investeringarna måste öka med 200 % om behoven ska uppfyllas inom 15 år. Investeringstakten skulle då uppgå till 30 miljarder kr årligen. Det motsvarar 1 % av BNP, vilket är lika mycket som satsades när det svenska järnvägsnätet byggdes upp. Beloppet är aktningsvärt och något för regeringen att inspireras av inför höstens infrastrukturproposition.

I Europa byggs för närvarande ett nät av höghastighetsbanor, 550 mil är redan utbyggt och 350 mil till är på gång. I Spanien investeras t ex 60 miljarder kr per år och landet ska bygga 1000 mil fram till 2020. Med ett eventuellt EU-bidrag (i det fall regeringen gör en ansökan) och fördubblade anslag skulle Sverige snabbare kunna knytas samman med kontinenten.

Sverige har inte längre råd att försumma järnvägen och definitivt inte råd att borste från klimathotet. Det är nödvändigt att investera i ett hållbart transportsystem. Med fördubblade anslag ökar möjligheterna att nå nationella miljö- och klimatmål, och samtidigt uppnå det övergripande transportpolitiska målet, att "säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet".

Idag investerar Sverige 9 miljarder kr per år i järnvägarna. Med Banverkets förslag att öka investeringsnivån med 50 % kommer Götalandsbanan (Stockholm-Jönköping-Göteborg) att bli klar först runt år 2025 och den nya banan Stockholm-Malmö-Hamburg tidigast år 2030….Och Norrbottniabanan? 

Detta är för defensivt. Den lägsta nivån som kan accepteras är att investeringsnivån fördubblas från dagens 9 miljarder kronor per år till 18 miljarder, men bör ligga på en nivå som Järnvägsfrämjandet föreslår, d.v.s. 30 miljarder.

Om detta låter mycket föreslår vi att staten skaffar sig en investeringsbudget och gör avskrivningar som alla andra som gör investeringar. Idag direktavskrivs all statens investeringar vilket är helt uppåt väggarna. Vidare kan summan jämföras med det överskott som staten har (160 mdr)

Vänsterpartiet Norrbotten menar att detta är en helt nödvändig satsning. Vi kräver också att Norrbottniabanan skall finnas med i infrastrukturpropositionen i höst.

 

Vänsterpartiet-Norrbotten

Börje Lööv, ordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk