artikel

Norrbottningarna vill folkomrösta om Lissabonfördraget

Det finns en stark opinion i Norrbotten för en folkomröstning om Lissabonfördraget. EU-kritiken är också fortfarande stark bland norrbottningarna. Det konstaterar distriktsordförane Börje Lööv, efter att ha samtalat med hundratals besökare i Vänsterpartiets monter på Noliamässan i Piteå under den gångna veckan.

  

Totalt 615 besökare på Stora Nolia-mässan valde att ta ställning till EU:s Lissabon-fördrag. Av dessa valde 581 personer Nej-sedeln (94 procent) medan 34 personer valde ja-sedeln (6 procent) i den omröstning som Vänsterpartiet anordnade på mässan.

Många som besökte Vänsterpartiets  monter på Noliamässan avstod från att rösta därför att man inte ansåg sig ha fått någon information om fördraget. Många uttryckte irritation över att svenska folket inte har blivit informerat om Lissabonfördraget. Kravet på en folkomröstning upplever vi som väldigt starkt.

Lissabonfördraget innebär en mycket stor maktöverföring från Sverige till EU. Enligt riksdagens utredningstjänst så ökar EU:s makt på cirka 100 områden. På 16 nya områden införs beslut med kvalificerad majoritet, exempelvis samordning av socialförsäkringssystem, straffrätt, polissamarbete asyl- och invandringspolitik. På 27 nya områden införs s.k. medbeslutandeförfarande mellan ministerråd och EU-parlamentet, exempelvis ekonomisk politik, jordbrukspolitik samt liberalisering av tjänster. Inom 56 nya områden kommer EU att fatta beslut, bland annat det militära området.

I Lissabonfördraget finns skrivningar som kan tolkas som krav på militär upprustning, en ömsesidig försvarsförpliktelse mellan EU-länderna (vilket kännetecknar en militär pakt) samt aktivt deltagande i offensiva militära operationer utan krav på FN-mandat. I samtliga fall är det den svenska riksdagen som tappar makt och inflytande.

Regeringen, med stöd av socialdemokraterna, planerar att låta riksdagen anta Lissabonfördraget i november månad. Man har avvisat Vänsterpartiets krav på en folkomröstning och en folkbildningskampanj.

Lissabonfördraget har en mycket stor betydelse för Sveriges framtid. Det är också en fråga där den allmänna opinionen skiljer sig starkt från den politiska elitens. Därför är också folkomröstning ett självklart demokratiskt krav.

Börje Lööv

Ordförande för Vänsterpartiet-Norrbotten

Dela den här sidan:

Kopiera länk