artikel

FOLKOMRÖSTA OM EU:S NYA GRUNDLAG på Stora Nolia!

Regeringen och socialdemokraterna vill som bekant inte ha någon folkomröstning om Lissabon-fördraget.
Men om du besöker Vänsterpartiets monter på Stora Nolia i Piteå så får du chansen att säga vad du tycker. På mässans sista dag kommer vi att räkna rösterna och anslå resultatet.

  

Återigen upplever EU ännu ett bakslag. Irlands befolkning har röstat mot det nya Lissabonfördraget. Enligt Kommissionen måste alla EU-länder godkänna fördraget om det ska bli verklighet. Nu satte sig Irland på tvären.

Folkomröstningar är inget som Kommissionen önskar sig. Kanske med vetskapen om att många av dessa bl.a. Frankrike och Nederländerna skulle ha röstat mot fördraget. EU har med andra ord en olydig befolkning. Så går det när man startar projekt som kommer uppifrån och från de ekonomiska aktörerna och inte från folkliga, demokratiska krafter.

 

EU och Lissabonfördraget är till största delen ett ekonomiskt projekt och i fördraget vill man slå fast en bestämd ekonomisk politik som alla EU-länder måste följa. I en lag som står över nationella lagar vill man bestämma Europas ekonomiska politik. Härmed vill man säkerställa att ingen vänsterpolitik kommer att bli verklighet inom Europas gränser. En stor och betydande viktig del av den politiska makten flyttas från nationell regering och riksdag till EU. Det är ju med den ekonomiska politiken som vi skulle kunna agera bl.a. mot arbetslösheten, men nu är det EU som ska bestämma denna politik.

 Vänsterpartiet är idag det enda riksdagspartiet som vill att Sverige går ur EU. Vänsterpartiet kräver en folkomröstning om Lissabonfördraget! Fördraget innebär den största maktöverföringen sedan Sverige blev medlem 1995. Riksdagen har inte mandat att besluta i frågan! Därför kräver Vänsterpartiet en folkomröstning!

 Vänsterpartiet kommer att delta på Stora Nolia i Piteå den 2-10 augusti. Hos oss får du möjlighet att visa vad du tycker, rösta om fördraget och kräva en riktig folkomröstning! Kanske blir detta, det enda tillfället att få visa vad vi, Sveriges befolkning, tycker om Lissabonfördraget!? Missa inte den chansen! Kom till Vänsterpartiet på Nolia och visa vad du tycker!

–      Vi kräver en folkomröstning om EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget!!

 

Christina Snell-Lumio, vice ordförande

Vänsterpartiet Norrbotten

Dela den här sidan:

Kopiera länk