artikel

Föreslå en kvinna och en man till varje styrelseplats i kommunala bolag!

Det är framförallt kvinnor som använder kollektivtrafik, därför är det orimligt att styrelsen för Norrtåg AB, som ska ansvara för den framtida persontrafiken på järnvägarna i norr, består av åtta män och ingen kvinna, anser Vänsterpartiets gruppledare i de fyra nordliga länen.

  

Det är framförallt kvinnor som använder kollektivtrafik, därför är det orimligt att styrelsen för Norrtåg AB, som ska ansvara för den framtida persontrafiken på järnvägarna i norr, består av åtta män och ingen kvinna.

Det är självklart att styrelsen lättare kan göra ett bra jobb om även kvinnors erfarenhet från resande finns med när beslut ska fattas om tidtabeller, biljettsystem och priser. Vi som är gruppledare för Vänsterpartisterna i respektive landsting kan inte acceptera att detta ska upprepas.

Lösningen på problemet är att vi till varje plats som ska tillsättas föreslår en man och en kvinna, så att det alltid finns en tydlig valmöjlighet. Så har staten gjort i många år med bra resultat, och vi kommer att jobba för att den ordningen ska gälla i bolag där våra landsting utser styrelseledamöter.

Det var alltså när våra fyra nordligaste landsting utsåg en gemensam styrelse för Norrtåg AB som man inte lyckades få in en enda kvinna som ordinarie ledamot. Varje landsting fick föreslå två personer vardera, en från majoriteten och en från oppositionen, och då gick platserna enbart till män. Vi har ingen kritik mot de män som ingår i styrelsen, de är kompetenta var och en för sig, men de saknar en del erfarenheter som några kvinnor skulle kunna tillföra.

Nu blev det extremt fel i styrelsen för Norrtåg AB, men det verkar vanligt med en tydlig manlig dominans i styrelserna för bolag som ägs av en eller flera kommuner/landsting.

Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har nyligen tagit fram en rapport om jämställdheten i regionen, JämLYS, där de visat på att de kommunala bolagen har en väldigt sned könsfördelning. De skriver bl.a " Det är slående att när det handlar om direkta val så blir könsfördelningen relativt jämn men i mer gömda konstellationer som till exempel kommunala bolag kvarstår en ojämn könsfördelning med förklaringsmodeller som tradition, att kvinnor inte har erfarenhet och så vidare".

Vår egen känsla är att det också skiljer mycket i andelen män/kvinnor i olika styrelser utifrån om bolagens verksamhet finns inom områden som traditionellt intresserar män eller kvinnor.

Särskilt när det gäller styrelser där man utses av olika församlingar så är ju statens ordning med en kvinna o en man på varje plats mycket klok, då kan den väljande församlingen hitta en bra helhetslösning.

Vi ska nu gå vidare med att reda ut vilka regler och styrdokument som behöver ändras för att vi i framtiden inte ska behöva se helt manliga styrelser i några landstingsägda bolag.

 

Vänsterpartiets gruppledare i landstingen

Maria Grip, Västerbotten.

Monica Carlsson, Norrbotten

Monalisa Norrman, Jämtland

Susanne Sundqvist, Västernorrland

Dela den här sidan:

Kopiera länk