artikel

Svenska folket är beredda att betala för välfärden

Nittio procent av svenska folket vill ha högre kvalitet i välfärden istället för sänkt skatt. Så många som 80 procent av svenskarna är t.o.m. beredda att betala högre skatt än idag för att få bättre sjukvård för alla. Bland de politiska partierna är det bara Vänsterpartiet som är beredda att möta det krav som har stöd hos 80 procent av befolkningen.

  

Landstingsskatten i Norrbotten kommer att behöva höjas

Nittio procent av svenska folket vill ha högre kvalitet i välfärden istället för sänkt skatt. Så många som 80 procent av svenskarna är t.o.m. beredda att betala högre skatt än idag för att få bättre sjukvård för alla. Bland de politiska partierna är det bara Vänsterpartiet som är beredda att möta det krav som har stöd hos 80 procent av befolkningen.

Behovet av en skattehöjning närmar sig också i Norrbotten. Det beror på flera orsaker. Andelen äldre i befolkningen ökar och därmed kommer behovet av sjukvård att öka i framtiden. Vi har redan idag ett uppdämt behov som visar sig i att de båda stora divisionerna medicin och operation går med underskott, de är i nuläget underbudgeterade. Norrbotten har idag landets lägsta landstingsskatt.

Landstinget skulle också behöva resurser för att göra nya satsningar inom vården och på ett ökat förebyggande folkhälsoarbete. Ett sådant exempel är njursjukvården.

Vi anser slutligen att landstingen behöver mera resurser för att kunna betala rimliga löneökningar, värdera upp kvinnodominerade yrkesgrupper och avskaffa ofrivilligt deltidsarbete inom vården.

Ungefär så tycker även 80 procent av svenskarna, enligt den opinionsundersökning som Sveriges Kommuner och Landsting gjorde i februari, men som man fortfarande två månader efteråt inte har offentliggjort.

Den offentliga diskussion som förs idag, även inom delar av socialdemokratin, går ut på att skatten inte får höjas. Istället är man beredda på att privatisera delar av välfärden och dra åt svångremmen om den offentliga välfärden.

Vänsterpartiet ligger mera i fas med svenska folket. Att höja skatter är inget självändamål, men när behoven ökar så anser vi att mera av samhällets resurser ska användas till gemensam välfärd.

Monica Carlsson, landstingsråd för Vänsterpartiet i Norrbotten

Dela den här sidan:

Kopiera länk