artikel

LÅNGTIDSSJUKSKRIV REGERINGEN

Reinfeldt tycker att det skall löna sig att vara högavlönad, vara frisk, ha ett arbete och inte ha barn.

  

LÅNGTIDSSJUKSKRIV RGERINGEN

 

Reinfeldt tycker att det skall löna sig att vara högavlönad, vara frisk, ha ett arbete och inte ha barn.

Regeringen sänker ersättningarna för sjuka, arbetslösa och småbarnsföräldrar. Trots att överskottet i sjukförsäkringssystemet uppgår till 14 miljarder ( ! ). Det finns ett syfte med detta : Att skapa utrymme för fler skattesänkningar för högavlönade.

 

Den 1 juli börjar den nya rehabiliteringskedjan att gälla. Den innebär ännu fler försämringar för dem som drabbats av ohälsa. Några förslag om förbättrad rehabilitering finns inte. Däremot regler som kommer att tvinga sjuka att söka socialbidrag.

Vi blir inte friskare genom att bli fattigare. De som har råd kommer att teckna privata försäkringar. Samhället delas upp allt tydligare med en tydlig borgerlig klasspolitik.

Den solidariskt finansierade sjukförsäkringen måste vi slåss för.

Klyftorna växer nu i snabb takt. Det är bråttom. Alla beshövs nu som vill engagera sig för att få bort regeringen 2010. Kom med i arbetet. Tag kontakt med oss. Vi behöver bygga en folkrörelse för välfärden och rättvisan.

Börje Lööw ( distriktsordförande )

Dela den här sidan:

Kopiera länk