artikel

Kvinnolönerna måste upp !

Kvinnolönerna måste upp !

Lönerna i kvinnodominerade yrken måste höjas. Av rättviseskäl och för att vi ska kunna rekrytera och behålla personalen i hälso- och sjukvården, omsorgen, skolan och alla andra viktiga välfärdsyrken.

  

Kvinnolönerna måste upp !

 

Lönerna i kvinnodominerade yrken måste höjas. Av rättviseskäl och för att vi ska kunna rekrytera och behålla personalen i hälso- och sjukvården, omsorgen, skolan och alla andra viktiga välfärdsyrken.

 

Vänsterpartiet vill satsa 10 miljarder kronor under en fyraårsperiod på ett nytt statsbidrag till kommunerna som belönar ett framgångsrikt arbete med att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi finansierar satsningen! Staten har 135 miljarder i överskott.

Vi kan också återinföra förmögenhetsskatten som med råge finansierar (v)år satsning på jämställdalöner

Systemet är enkelt och tydligt: år ett får den kommun som har de minsta könsrelaterade löneskillnaderna det högsta beloppet, den som har störst löneskillnader får minst. År två justeras statsbidragets storlek så att de kommuner som minskat löneskillnaderna får ett högre belopp, medan de som står still ligger kvar på samma och de som eventuellt går bakåt inte får något alls.

 

Tanken med bidraget är alltså inte att politiskt ge sig in i avtalsrörelsen. Den svenska modellen bygger ju på förhandlingar. LOs satsning på kvinnodominerade yrken i den senaste avtalsrörelsen och i de lokala förhandlingarna på kommun och landstingsnivå har glädjande nog inneburit att avståndet mellan kvinnor och män krymper.

Men det går för sakta vilket inte minst det konflikthot som nu råder inom vården, visar på. Självklart är det befogade krav som förs fram !

I syfte att öka takten behövs också politiska initiativ. ( v )s förslag om ett nytt statsbidrag är ett sådant.

Det har en utformning som fungerar som en morot att satsa på jämställda löner men är inte tänkt att fullt ut betala ett ökat löneutrymme. Det är snarare en stimulans till att anstränga sig från kommun och landstingsledningar. På så sätt skapas en motivation att vid varje lönerevision och i samband med nyanställningar, befordringar och så vidare medvetet satsa på att förbättra sin placering på skalan och därmed få ett större belopp.

För vem vill skylta med att ha tappat mark och sjunkit på skalan. Snarare vill man antagligen skryta med att vara en bra arbetsgivare

Vem vet hur utfallet blir för sjuksköterskor, kokerskor, barnskötare och vårdbiträden om det här systemet kommer på plats inför framtida avtalsförhandlingar – Landstinget / Kommunen är förmodligen då villig att gå med på ytterligare lönesatsningar om det innebär en belöning vid nästa utbetalning av jämställdhetsstödet !

 

Den satsning vi föreslår här räcker inte för att avskaffa den könsdiskriminering som råder i arbetslivet. För det krävs förändringar på en rad områden: rätt till heltid, delad föräldraförsäkring, fler trygga anställningar och rätt till barnomsorg på obekväma arbetstider är några av dem.

 

 

Vänsterpartisterna :

Stig Eriksson Partilstyrelsen

Anna Hövenmark Partistyrelsen

Siv Holma Riksdagsledamot

Börje Lööw Distriktsordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk