artikel

EG-domstolen underkände kollektivavtal än en gång

Igår fattade EG-domstolen ännu ett beslut i Vaxholmsdomens anda. Den här gången var det den tyska delstaten Niedersachsen som gick på pumpen.

 Igår fattade EG-domstolen ännu ett beslut i Vaxholmsdomens anda. Den här gången var det den tyska delstaten Niedersachsen som gick på pumpen. Den tyska delstaten hade krävt avtalsenliga löner enligt det lokala kollektivavtal som råder i delstaten. Det polska företaget som utförde arbeten åt delstaten betalade bara ut minimilöner på en betydligt lägre nivå enligt ett nationellt minimiavtal.

 

Delstaten gav uppdraget till en anan entreprenör och det polska företaget stämde delstaten inför EG-domstolen. EG-domstolens utslag kom den 3 april och gav företaget rätt.

Vaxholmsdomen från i vintras var alltså inget "olycksfall i arbetet". När nationella kollektivavtal krockar med EU:s princip om "fri rörlighet" för arbetskraft och kapital så vinner den fria rörligheten och de fackliga rättigheterna förlorar.

De ledande socialdemokrater som tror att EU:s nya konstitution (Lissabonfördraget) kommer att ändra på detta bör nog fundera på det en gång till. Vänsterpartisten Eva-Britt Svensson har ställt frågan till EU-kommissionen om den s.k. rättighetsstadgan i Lissabonfördraget kommer att innebära en förändrad rättstillämpning i framtiden.

EU-kommissionären Margot Wallström svarade på ett mycket tydligt sätt så här: "När det gäller förhållandet mellan grundläggande rättigheter och de fyra grundläggande friheterna (fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital) har EG-domstolen utvecklat tydliga principer. Kommissionen anser att denna rättspraxis inte på något sätt kommer att påverkas genom att stadgan görs juridiskt bindande."

Det är av denna anledning som Sverige bör kräva ett juridiskt bindande undantag rån Lissabonfördraget som garanterar de fackliga rättigheterna i vårt land.

Självklart bör folket också få säga sitt om fördraget i en folkomröstning.

Läs mer om detta på Josefin Brinks blogg http://josefin.brink.riksdagsvanstern.org/

 

 


 

Dela den här sidan:

Kopiera länk