artikel

Ledarvision

Jag har som ambition att vi tillsammans skall bygga ett välfungerande lag. Vi skall i styrelsen synliggöra kompetenser, kunskapsbanker och intresseområden i syfte att kunna fördela an-svarsuppgifter i hela DS. Hänsyn skall naturligtvis tas till tid, social situation och annat men grundtanken är dock att alla skall känna sig trygga, synliggjorda, efterfrågade och respektera-de och att alla får möjlighet att bidraga på något sätt i distriktsarbetet.

  

Min ledarvision

Jag har som ambition att vi tillsammans skall bygga ett välfungerande lag.  Vi skall i styrelsen synliggöra kompetenser, kunskapsbanker och intresseområden i syfte att kunna fördela ansvarsuppgifter i hela DS. Hänsyn skall naturligtvis tas till tid, social situation och annat men grundtanken är dock att alla skall känna sig trygga, synliggjorda, efterfrågade och respekterade  och att alla får möjlighet att bidraga på något sätt i distriktsarbetet.

Ett sådant lagbygge stärker partiet och vi förmår lyfta tillsammans. Vi behöver stötta varandra, skuldra vid skuldra, och inte glömma bort att ge varandra positiv kritik när det går bra. Det brukar vara mycket vanligare att vi ger negativ kritik när något inte fungerar. Ibland är vi mest rädd för när någon vänsterpartist uttalar sig, synar orden i sömmarna och upprörs om någon uttryckt " olämpligt ". Vi borde nog oftare syna våra politiska motståndares retorik, genomskåda dem och avslöja dem inför väljarna.

Vänsterpartiet har goda förutsättningar att bedriva en konstruktiv oppositionspolitik, inte minst med tanke på vad Reinfeldts gäng ställer till med. Från och med nu och fram till valet 2010, skall vi försöka öka insatserna för att föra fram den enda alternativ som står till buds i svensk politik, d.v.s. vänsterns. Förutsättningarna att lyckas är goda om vi samtidigt förmår bygga och stärka vår interna moral, kampvilja och samhörighet. Vi vänsterpartister stakar nu tillsammans ut en politisk färdriktning, som skall ge oss röster, medlemmar och maktskiften i riksdag, landsting och kommuner.

Tänk så fint vår politik ändå hänger samman för rättvisa och solidaritet, i klasstänkandet, feminsmen och miljö/klimatpolitiken. Där är vi ju faktiskt ensamna på plan. Det är ju därför som vi är det enda alternativet i svensk politik.

Vi håller ihop. Vi är vänsterpartister. Vi tar kampen mot orättvisorna. Varje bidrag är viktigt, hur litet eller stort, det än må vara, efter förutsättningar och förmåga. Så växer vårt självförtroende, våra aktiviteter, vårt medlemsantal och förmågorna med dem.

 Börje Lööw ordf. partidistriket

Dela den här sidan:

Kopiera länk