artikel

Infrastrukturen i Norrbotten en osäkerhetsfaktor!

Landets kanske hetaste område Norrbotten lider av regeringens passiva intresse för behovet av satsningar på infrastrukturen, anser Vänsterpartiet-Norrbottens årskonferens.
Norrbotten har idag annonserade investeringar de närmaste åren som är i mångmiljardsklassen och som förhoppningsvis i full skala ger folket och näringslivet en bra framtidstro i länet. Tyvärr finns det svagheter i infrastrukturen som kan omintetgöra satsningarna.

  

 

Regeringen verkar antingen strunta i Norrbottens behov eller så är kunskaperna om alla stora investeringar lika med noll. Tyvärr lutar det åt det förstnämnda.

 

 

För när det gäller vägarna kan man konstatera att de stora satsningarna görs runt storstäderna trots att där finns alternativen till bilen i form av kollektivtrafik. I Norrbotten är vägstandarden under all kritik samtidigt som många måste använda bilen eftersom kollektivtrafik inte alltid är möjlig med våra avstånd.

 

 

Regeringens uddlöshet vad gäller en utbyggd järnväg verkar hämmande för Norrbotten. Att, som regeringen, skjuta på Norrbottniabanan är i verkligheten en katastrof. Den motverkar alla goda möjligheter för gods- och persontransporter vilket i sin tur är en förutsättning för utveckling och ökad välfärd. En utbyggd järnväg är dessutom en viktig förutsättning för minskad tung trafik på vägarna och en viktig del i förbättrad miljö.

 

 

Sist men inte minst måste regeringen förändra Rikstrafikens uppdrag bl.a. vad avser upphandlad flygtrafik. Idag sker det utan att efterhöra kommunernas behov och krav på trafiken. Dessutom finns det fördelar i att Rikstrafiken ges möjlighet att se en helhet där smarta lösningar kan bidra till färre plan men fler turer. Det kan ske genom att köra en kombinerad linje.

 

 

Vänsterpartiet i Norrbotten kräver att regeringen i kommande infrastrukturplan tar hänsyn till de stora behoven på satsningar i landets hetaste region. En välutvecklad infrastruktur i Norrbotten bäddar för en ökad välfärd inte enbart för norrbottningarna utan även ett lyft för svensk ekonomi.

Vänsterpartiet i Norrbotten kräver att regeringen i kommande infrastrukturplan tar hänsyn till de stora behoven på satsningar i landets hetaste region. En välutvecklad infrastruktur i Norrbotten bäddar för en ökad välfärd inte enbart för norrbottningarna utan även ett lyft för svensk ekonomi.

Vänsterpartiet kräver att Rikstrafikens uppdrag avseende upphandlad flygtrafik sker i samråd med kommunernas behov och krav.

Bygg Norrbottniabanan, öka underhållet på vägarna och ge Rikstrafiken muskler. Ta chansen att vara med i det stora språnget för landets nordligaste och hetaste region.

 

 

Vänsterpartiet-Norrbotten distriktsårsmötet 2008-03-16

Dela den här sidan:

Kopiera länk