artikel

Äldreomsorg och välfärd

Nästan dagligen möts vi av anmälningar om missförhållanden, vanvård och underbemanning inom äldrevården. Samtidigt redovisar näringslivet rekordstora vinster, generösa aktieutdelningar och lönebonusar i mångmiljonklassen. Den borgerliga alliansregeringen har dränerat statskassan på miljardbelopp genom slopad förmögenhetsskatt och reducerad fastighetsskatt, Trots dessa ingrepp så visar statens finanser ett överskott på mer än 100 miljarder.

  

Mot detta sätter Vänsterpartiet en aktiv fördelningspolitik där välfärd i allmänhet och äldrevård i synnerhet ska styra resursfördelningen. Under de 25 år vi statistiskt är beroende av äldreomsorg så genomgår vi olika utvecklingsfaser, fysiskt som mentalt. Vi utvecklas från ett socialt, fysiskt och mentalt aktivt liv till ett, i många fall, dagligt vårdbehov.

I det socialistiska samhälle vi vill bygga ska samhället ha både beredskap och resurser som ger alla förutsättningar och valmöjligheter till ett värdigt liv under trygg medicinsk tillsyn.

För att nå dit avvisar Vänsterpartiet sådana hämmande trösklar som "budget i balans" och "överskottsmål". Vi avvisar domedagsprofetior om hotande kostnads- och resurskrävande pucklar när 40-talisterna går i pension och den vårdkrävande puckel som 80-åringarna skapar, trots att de statistiskt inte är större än när folkpensionen, ATP och enhetsskolan infördes.

Vår politik ger inte utrymme för skattesänkningar, än mindre för ett bibehåll-ande av ett skattefrälse. Vi har insikten att den skattefinansierade välfärden och vården förutsätter att den offentliga konsumtionen prioriteras framför den privata. Vi i Vänsterpartiet vill gå från ord till handling.

Våra mål, gemensamt finansierade, an endast uppnås  där samhället äger och organiserar de välfärdsskapande verksamheterna. Välfärd är en investering i trygghet. Trygga medborgare samverkar och tar ansvar. De vårdar de gemensamma resurserna, de tär inte på dem. Trygga medborgare är både produktiva och kreativa och de kan endast växa i ett samhälle med fördelningspolitisk vänsterprofil.

Vänsterpartiet-Norrbotten distriktsårsmötet 2008-03-16

Dela den här sidan:

Kopiera länk