artikel

Låt Seskarösågen leva!

Vänsterpartiet anser att staten, som största ägare i moderbolaget, bör agera för att Seskarösågen får vara kvar. Ett alternativ som bör prövas är att de anställda ska ges möjlighet att driva Seskarösågen vidare.

  

Låt Seskarösågen leva!

Setra vill lägga ner sågen på Seskarö trots att den går med vinst. Motivet är att man vill ytterligare öka den företagsekonomiska vinsten genom koncentration.

Staten äger idag hälften av Setra via Sveaskog. Staten som ägare har ett vidare ansvar än en privat ägare. En nedläggning av företaget kommer att medföra kostnader för samhället i form av ökad arbetslöshet. Därför ligger det i samhällets intresse att pröva alla möjligheter till fortsatt drift.

Vänsterpartiet anser att de anställda ska ges möjlighet att ta över ett lönsamt företag som ägarna vill lägga ner. De anställdas kunnande och kompetens är en stor tillgång som går förlorad vid en nedläggning.

Vänsterpartiet anser därför att staten, som största ägare i moderbolaget, bör agera för att Seskarösågen får vara kvar. Ett alternativ som bör prövas är att de anställda ska ges möjlighet att driva Seskarösågen vidare.

Siv Holma riksdagsledamot Vänsterpartiet

Gunnar Bergman, distriktsordförande Vänsterpartiet-Norrbotten

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk