artikel

Stärk den personliga integriteten!

Vänsterpartiet Norrbotten opponerar sig starkt emot det lagförslag som högeralliansen lämnat angående avlyssning av privat e-post och telefon via den militära underrättelsetjänstens organ Försvarets Radioanstalt.

Att tillåta/beordra den militära underrättelse tjänsten att läsa medborgarnas e-post och avlyssna deras privata telefonsamtal anser vi vara djupt kränkande gentemot den privata integriteten samt faktiskt även samhällsfarlig eftersom det inte är förenligt med en demokratisk stat att tillåta den militära underrättelsetjänsten att ha så fri tillgång till medborgarnas enskilda kommunikation.

 

uttalandet antaget 070318 av Vänsterpartiet Norrbottens årskonferens 

Dela den här sidan:

Kopiera länk