artikel

Bygg Norrbottniabanan!

Den borgerliga regeringen vill ändra den nuvarande väg- och banhållningsplanen för perioden 2004-2015 som V, S och Mp gemensamt arbetade fram

En förändring som högern vill genomföra är att de befintliga samhällsekonomiska modellerna som har vissa brister skall väga tyngre vid prioriteringar av vägar och järnvägar.

T.ex. kommer de av V, S och Mp:s beslutade regionalpolitiska överväganden, utarmas eller helt försvinner. Det medför att "Norrbothniabanans" förverkligande försenas eller, i värsta fall, läggs på is på obestämd tid.

Dessutom vill högerregeringen att investeringar i infrastruktur skall kunna finansieras eller delfinansieras av privata aktörer s.k. PPP (Private Public Partnership).

Vänsterpartiet i Norrbotten tror knappast att privata finansiärer vill satsa på regionalpolitik, däremot är de säkert intresserade av stora vinstgivande projekt runt de stora städerna.

En fortsättning av Botniabanan med Norrbottniabanan från Umeå till Haparanda är en synnerligen viktig regional- och miljöpolitisk satsning.

En Norrbothniabana ökar möjligheten till bra- och miljöriktiga transporter av gods och bra personbefordran.

Kortsiktiga ekonomiska skäl vid infrastruktursatsningar måste motverkas.

Vänsterpartier i Norrbotten i Boden kräver att regeringen drar tillbaka sina förslag till förändringar och att den tidigare beslutade infrastrukturpropositionen 2004-2015, där byggandet av Norrbottniabanan ingår, ska förverkligas.

 

uttalandet antaget 070318 av Vänsterpartiet Norrbottens årskonferens 

Dela den här sidan:

Kopiera länk