artikel

Angående småviltsjakten

Vänsterpartiet Norrbotten uttalar sitt stöd till Länsstyrelsen i Norrbottens beslut om att inte godkänna EU:s regler om tillåten jakt i de Norrbottniska fjällen för alla boende inom den Europeiska Unionen.

Länsstyrelsens beslut om att utländska jägare ska kunna starta sin jakt 2 veckor efter de svenska jaktstarten och då tillsammans med lokal guide eller tillsammans med en svensk jägare är ett beslut som vi stödjer.

Att tillåta obegränsad jakt i våra fjäll ser vi som ett stort hot mot den biologiska mångfalden, rennäringen och det allmänna djurskyddet.

Att tillåta ekonomiskt starka jägare att fritt förfoga över våra jaktmarker är även en lokaldemokratisk fråga eftersom det sker på bekostnad av de lokalt boende som blir de stora förlorarna.

Vänsterpartiet i Norrbotten kräver att regeringen tar ställning för att behålla självbestämmandet över småviltsjakten.

uttalandet antaget 070318 av Vänsterpartiet Norrbottens årskonferens 

Dela den här sidan:

Kopiera länk