artikel

En borgerlig röst är en röst på mer EU-makt

Trots ett gemensamt valmanifest så kommer inget som helst besked från de fyra borgerliga partierna om en av nästa mandatperiods viktigaste frågor, hur Sverige ska ställa sig till förslaget till ny konstitution för EU. I valmanifestet finns inget besked om de fortfarande anser att konstitutionen ska antas, inget besked om vi i så fall får göra det i folkomröstning och inget besked om de anser att ett beslut om konstitutionen i riksdagen kräver ändring av svensk grundlag.

Detta är mycket oroande. Allt tyder på att debatten om konstitutionen tar ny fart i EU under nästa år. En rad viktiga aktörer i unionen anser att den text som redan har avvisats av väljarna i Frankrike och Nederländerna ska dammas av och åter tas upp till beslut.


 


Detta leder i så fall till folkomröstningar i en rad EU-länder. Den riksdag och regering som väljs den 17 september kommer att avgöra både Sveriges position i förhandlingarna i ministerrådet om hur konstitutionen ska hanteras och hur ett eventuellt beslut i Sverige ska tas.


 


Vänsterpartiet anser att förslaget till konstitution för EU har fallit i och med utslaget av folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna. Vi menar att en kommande svensk regering ska göra detta tydligt i EU.


 


Om vi inte respekterar demokratiska beslut i andra medlemsländer kan vi knappast räkna med att i framtiden möta respekt för vårt nej till EMU eller om vi röstar nej till nya fördrag i framtiden.


 

Om förslaget till konstitution trots allt återkommer till beslut, och mycket tyder på det, så kommer vänsterpartiet att kräva att frågan avgörs
i folkomröstning.


 


Vi anser att det är alla väljares rätt att ta ställning till detta mycket långtgående förslag som överför mer makt till EU på en rad områden, upphäver svensk alliansfrihet och cementerar EUs marknadsliberala politik.


 


Vänsterpartiet kommer vid en vänstermajoritet inte att tveka att använda vår position i riksdagen till att tvinga fram en folkomröstning om det krävs.


 


Vänsterpartiet anser att förslaget till konstitution inte är förenligt med svensk grundlag. Att anta en sådan text kräver därför att grundlagen först ändras.


Ett sådant beslut tas i två steg med mellanliggande val.


 


Vi har gett besked om hur vi ser på denna avgörande framtidsfråga. Men från de borgerliga är det tyst, sannolikt för att de av taktiska skäl inte vill skrämma bort väljare genom att ge tydligt besked.


 


Innan folkomröstningarna
i Frankrike och Nederländerna så hade de borgerliga partierna enats med socialdemokraterna om att vara för förslaget till konstitution, de var eniga om att förslaget skulle antas utan folkomröstning i ett enda beslut utan att ändra grundlagen. Vi får anta att dessa positioner fortfarande gäller.


 

Det innebär att en röst på de borgerliga partierna är en röst för EUs konstitution och därmed överföra en rad avgörande befogenheter från Sverige till EU utan folkomröstning.


 


En röst på vänsterpartiet är en röst för folkomröstning och en röst på ett parti som motsätter sig mer makt till den europeiska unionen.


 


Jonas Sjöstedt


EU-parlamentariker, v


 


Lars Ohly


partiledare, v


 


Siv Holma


Riksdagskandidat, v, Norrbotten

Dela den här sidan:

Kopiera länk