artikel

Ja, (v)i kommer att agera för en starkare kemikalielagstiftning!

Lennart Daléus från Greenpeace ställer en öppen fråga i kuriren den 4 september till oss vänsterpartistiska riksdagskandidater hur vi, och om vänsterpartiet kommer i regeringsställning, kommer att agera för att stärka EU:s kemikalielagstiftning – REACH. Vi tycker att det är bra att Greenpeace lyfter frågan. Vänsterpartiet arbetar redan tillsammans med miljörörelsen för att stärka EU:s förslag till ny kemikalielagstiftning. Vårt svar blir därför föga överraskande. Naturligtvis kommer vi också efter valet att kraftfullt driva på för att få en stärkt lagstiftning. Vi kommer också att driva på att få fler regeringar bakom kravet på substitionsprincipen d v s att farliga ämnen ska ersättas där det går.
Svårigheterna att påverka regeringen blir större om det blir en högerallians-regering efter den 17 september. Samtliga moderater i EU-parlamentet inklusive Anna Ibrasagic, som bor i Luleå, röstade nej till en kraftfullare lagstiftning. Men även andra delar av alliansen orsakar stora problem för miljöarbetet. Lena Ek (c) har aktivt deltagit i att försämra REACH skydd för människor och miljö. Genom sitt ordförandeskap i industriutskottet i EU har hon förslösat årtionden av miljöarbete genom att motståndslöst ge efter för kemiindustrins krav. Resultatet efter hennes ingripande blev att två tredjedelar av kemikalierna på EU:s marknad inte behöver testas. Det som blev kvar av hälsoskyddet har Lena Ek ingen som helst del i.

Det är riktigt att den svenska regeringen kan inta en nyckelroll för att få med sig fler progressiva länder. Två viktiga förutsättningar för att göra den svenska regeringen mer offensiv är följande: 1. Väljarna avvisar Fredrik Reinfeldts erbjudande om att bilda regering och 2. Väljarna ser till att vänsterpartiet blir starkare efter valet den 17 september.

Siv Holma, Anna Hövenmark och Ulrika Lundberg
samtliga riksdagskandidater för (v) i Norrbotten

Dela den här sidan:

Kopiera länk