artikel

Grön energi – norrbottnisk utveckling!

Den 26 april är det 20 år sedan Tjernobylolyckan.
Vem har glömt?

Vänsterpartiet i Norrbotten anser att, bland annat med anledning av 20-årsdagen av olyckan, måste energiomställning i samhället och i Norrbotten i synnerhet ta fart.

Energiomställningen rycker allt närmare trots de borgerliga partiernas låtsasmotstånd. Oljetillgångarna är ändliga, klimatförändringar gör att omställningen måste skyndas på.


Vi anser att energiomställning är mycket viktig för Norrbotten, inte minst med anledning av våra långa avstånd och energikrävande basindustrier.


Därför vill Vänsterpartiet i Norrbotten att utvecklingen i Norrbotten av grön energi, förbättrad och billig kollektivtrafik och andra insatser för det hållbara samhället snabbas upp. Vi i Norrbotten har inte råd att vänta ytterligare 20 år på en utveckling av det hållbara samhället.


 


Vänsterpartiet Norrbotten


Distriktsstyrelsen 060423

Dela den här sidan:

Kopiera länk