artikel

Norrbotniabanan behövs

EILERT GEZELIUS har i sin insändare den 24 mars [i Norrbottens Kuriren] mer än tiodubblat kostnaderna för den kommande Norrbotniabanan. Banan kostar definitivt inte hundratals miljarder. Samtidigt har han grovt underskattat restidsminskningen för delsträckan Luleå-Umeå. Den blir inte 20 minuter utan en till två timmar.
Eilert ställer Norrbotnia-banan i motsats till satsningar på skola, vård och omsorg. I praktiken blir han en hjälpreda åt den redan starka stockholmsbaserade lobbyn (Ulf Adelsohn & Co) som bekämpar projektet. Dom vill minst av allt föra över pengar till vård, skola och omsorg. Dom vill slopa Norrbotnia-banan för att i stället lägga pengarna på nya, stora trafikprojekt i Stockholm och Mälardalen.
Det är stor risk att dom lyckas i sitt uppsåt, speciellt om vi får en borgerlig majoritet i riks-dagen efter valet.

Den borgerliga partiledarkvartett som besökte länet nyligen kunde inte ge klara besked om Norrbotniabanans framtid.
Vi som förespråkar Norrbotniabanan måste fortsätta kämpa och visa på fördelarna, som är många. Kortare restider för persontrafik är en. Bättre miljö då transporter kan föras över från landsväg till järnväg är en annan fördel. Sin största betydelse får Norrbotniabanan för att den kan tillgodose den tunga industrins behov av godstransporter.


Bertil Bartholdson

Dela den här sidan:

Kopiera länk