artikel

Ett slag för feministiskt självförsvar

Statistik från BRÅ säger att förra året i Sverige gjorde män drygt 3 mordförsök samt dödade 1,4 kvinnor i veckan. Män misshandlade drygt 63 kvinnor per dag, nästan 6 kvinnor per dag råkade ut för grov kvinnofridskränkning och män överträdde besöksförbud 10 gånger om dagen. 49 kvinnor om dagen blev utsatta för olaga hot och män ofredade 42 kvinnor per dag. Dessutom våldtog män minst 7 kvinnor per dag, och utsatte minst 5,5 kvinnor för sexuellt tvång. 12 kvinnor om dagen ofredades sexuellt av män.

Som om inte de skrämmande siffrorna vore nog vet vi dessutom att mörkertalet är stort. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppskattar att endast 20-25 procent av allt våld mot kvinnor anmäls till polisen. Kvinnojourerna räknar med ungefär samma mörkertal och menar att om till exempel antalet anmälda våldtäkter multipliceras med 3 eller 4 kommer siffrorna närmare verkligheten.

Det betyder att i Sverige våldtas fyra kvinnor varje timme och mer än dubbelt så många utsätts för kvinnomisshandel. Sexualiserat våld handlar om att hela tiden påminna om vilket kön som besitter makten – i hemmet, på arbetsplaten, i skolan eller i förhållandet.

Många kvinnor lever med rädsla för att vistas ute på kvällarna. Det gör att de tvingas anpassa sin vardag av rädsla för våld och detta begränsar deras liv och frihet. Kvinnor och tjejer utsätts systematiskt för olika former av orättvisor och trakasserier. Det kan innebära allt ifrån att man får mindre uppmärksamhet i klassrummet eller lägre lön än manliga kollegor till dåligt självförtroende, självsvält och självmordstankar.

Vänsterpartiet väckte krav på resurser till feministiskt självförsvar i riksdagen för flera år sedan. Det resulterade i att 5 miljoner avsattes i 2002 års budget och att aktiviteter genomfördes på ett flertal skolor. Frågan om feministiskt självförsvar har sedan dess fått viss legitimitet och på en mängd skolor drivs detta arbete av exempelvis jämställdhetsgrupper. Tyvärr har inga nya medel gått till fortsatta satsningar på feministiskt självförsvar men det är en fråga vi driver och bevakar i riksdagen och i många kommuner.

Feministiskt självförsvar innebär att lära sig att sätta värde på sig själv. Det handlar mycket om övningar som kan öka självförtroendet, med tonvikt på att det aldrig någonsin är en tjej eller kvinnas eget fel om hon blir utsatt för trakasserier eller övergrepp, oavsett hur hon beter sig. 

Genom diskussioner och övningar försöker självförsvarsinstruktörerna träna bort tjejers invanda sätt att vara till lags, väja undan och göra sig mindre än de är. Bara genom att sträcka på sig och uttrycka självrespekt genom sin röst och sitt kroppsspråk kan man undvika att utsättas för kränkningar.

Ett slag för feministiskt självförsvar är ett slag för jämställdheten.

Dela den här sidan:

Kopiera länk