artikel

Dags att avfärda borgerligt trams!

Den borgerliga alliansens kritik av regeringens och samarbetspartiernas näringslivspolitik är inget annat än trams.

Sanningen finns att beskåda dagligen i våra medier. Företagen gör idag större vinster än någonsin. Sverige ses som ett intressant land att satsa kapital i. Småföretagare runt om i landet är nöjda med den politik som förs. Av de tillfrågade småföretagen är cirka 75% nöjda med företagsklimatet och bland de kvinnliga företagarna är 80 % nöjda. Statens företag ger statskassan ett rejält lyft och skatteintäkterna ökar. Fler än var femte arbetsgivare kan tänka sig att nyanställa under den närmaste tiden. Det är bara ett litet axplock av det som framkommit under de senaste veckorna. Att då tala om att det går dåligt för svenska företag och svensk ekonomi är inget annat än att försöka göra en lögn till sanning.

Vi menar att det finns en samhällsekonomi som gör att anställningstryggheten kan skärpas. Kraftfulla insatser inom arbetsmarknadspolitiken kan genomföras för att stärka ungdomarnas möjligheter. Flera av de jobb inom kommunerna som försvann under 90-talet kan återskapas. Kvinnors löner måste höjas. Utöver detta finns en rad nödvändiga reformer som kan genomföras under kommande år, t ex en ny tandvårdsreform som skulle medföra att alla har råd med tänder.

Den bogerliga alliansens förslag att genomföra ytterligare skattelättnader för företag är knappast lösningen för det stora flertalet människor. Deras politik gynnar endast de med redan god ekonomi.


Istället krävs det att vi har modet att omfördela våra gemensamma resurser.


Alla ska få del av den ökande välfärden.


Det kallar vi utveckling!

Dela den här sidan:

Kopiera länk