artikel

Årskonferens 17-19 mars

Den 17-19 mars håller vänsterpartiet norrbotten årskonferens i Murjek.

Årskonferensen är partidistriktets högsta beslutande organ. Lokalorganisationerna väljer ett antal ombud (beräknat utifrån medlemsantal) som tillsammans med distriktsstyrelse, valberedning, presidium, revisorer, riksdagsledamöter, landstingsledamöter ugör årskonferensen.


Partistyrelse-representant, SV-nordnorska distrikten, vänsterförbundet-lappland, ung vänster norrbotten, vänsterpartiet västerbotten, veteraner, kulturstipendiat samt media finns också med under förhandlingarna.


En verksamhetsplan för verksamhetsåret 2006, ett näringspolitiskt program 2006-2010 och ett hälsopolitiskt program ska under konferensen antas.


Distriktsordförande, distriktsstyrelse, valberedning, revisorer och styrelse för arbetarrörelsens minnesfond för verksamhetsåret 2006 ska väljas.

Dela den här sidan:

Kopiera länk