artikel

Uttalande ang Ögren och Mansten

Anders Manstens politiska åsikter är kontroversiella och Vänsterpartiet tar definitivt avstånd från hans uttalande om kompetensen hos personalen på Kiruna lasarett. Däremot anser vi att det är självklart för utomstående grupper att utse sina representanter oavsett om deras åsikter överensstämmer med Vänsterpartiets eller inte.
Uttalande
Landstingsledningen har ambitionen att skapa en arbetsgrupp om den framtida sjukvården i Piteå på samma sätt som arbetsgrupper tillsatts i Kalix och Kiruna.

I arbetsgruppen ska ingå representanter för olika intressen, landsting, kommun, fackliga organisationer och näringsliv.
Vänsterpartiet ser positivt på att en sådan arbetsgrupp skapas även i Piteå. Vi anser också att de organisationer som inbjudits att delta i arbetsgruppen har en självklar rätt att utse sina egna representanter.

Detta förtjänar att påpekas sedan landstingsrådet Kent Ögren hotar att stoppa tillsättandet av arbetsgruppen om någon av de inbjudna grupperna utser läkaren Anders Mansten till sin representant.
Det är för oss främmande att gå in och bestämma eller att med hot försöka påverka vem som utses från respektive organisation.

Anders Manstens politiska åsikter är kontroversiella och Vänsterpartiet tar definitivt avstånd från hans uttalande om kompetensen hos personalen på Kiruna lasarett. Däremot anser vi att det är självklart för utomstående grupper att utse sina representanter oavsett om deras åsikter överensstämmer med Vänsterpartiets eller inte.

Vänsterpartiet Norrbotten
Distriktsstyrelsen den 2 oktober 2005

Dela den här sidan:

Kopiera länk